Shop

Căutăm ALTERNATIVE naturale la produsele din plastic și ne îndreptăm acțiunile spre a crea un stil de viață pur, conectat cu natura și respectând-o în totalitate.

Toți furnizorii și colaboratorii noștrii împărtășesc valorile ALTERNATIVE: iubire și respect profund pentru natură, susținerea inovației, mentalitate orientată spre găsirea de soluții, creativitate & curiozitate, principii etice solide privitoare la utilizarea resurselor naturale și a durabilității pe termen lung.